top of page

Çocuk Gelişimi İçin İletişim ve Eğitimin Önemi
İletişim, insan yaşamının devamlılığı için en önemli etkinliklerden biri. Öyle ki insanlığın bugüne kadar ulaşmasının ve medeniyetler kurmasının temelinde, onun iletişim kurabilme becerisi yer alır. İletişim becerisi, çocukluk döneminde kazanılır ve yaşamın kalan kısmı boyunca da üzerine eklenerek arttırılır. Ancak iletişim bakımından en verimli dönem, çocuğun 0-10 yaş arasını kaplayan çocukluk dönemidir. Bu dönemde boş bir levhayı andıran çocuklar, kendilerine verilen her türlü eğitimi kolaylıkla kavrarlar ve kalan ömürleri boyunca da bilinçaltlarında bunları taşırlar. Bu yüzden de çocuklar ile iletişim konusuna ebeveynlerin büyük önem göstermesi gerekir. Çocukluk evresinde yapılacak iletişim hataları, çocukların iletişimsel sorunlar yaşamalarına yol açar. Bu durum, onların sonraki yaşamlarında içlerine kapalı bireyler olmalarına ve kendilerini ifade etmekte zorlanmalarına yol açar. İletişim yetileri yeteri kadar gelişmemiş olan çocuklar, yeni girdikleri ortamlara adapte olma noktasında da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırlar. İletişimsizliğin neden olduğu daha pek çok olumsuz durumdan söz edilebilir.


Çocuk Gelişimi ve İletişim


Çocuk gelişimi penceresinden bakıldığında iletişim, üzerinde en çok durulması gereken hususlardan biri ve belki de en önemlisidir. Burada iletişim kavramı ile kastedilen esas anlam, çocuklarla konuşmak ya da onların konuşmalarını sağlamak değil; iletişim kurabilme ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Çocuklar için zeka gelişimi ile iletişim arasında da gözlemlenebilir bir bağ bulunur. İletişim yetileri güçlü olan çocuklar, hayatlarının geri kalanlarında daha girişken, akademik açıdan daha başarılı, sosyal ortamlara kolayca adapte olabilen bir kişilik kazanırlar.


Çocuklar ile Oyunlaştırılmış İletişim Yolları


Çocuklar ile iletişim kurabilmenin ve onların iletişim becerilerini geliştirmenin pek çok yolu mevcut. Ancak oyunlaştırma bu yollar arasında en etkili olanlardan biri. Bilimsel olarak da çeşitli araştırmaların konusu olmuş oyunlaştırma, özellikle çocukluk döneminde öğrenmenin maksimum düzeye çıkmasını sağlayan yöntemler arasında yer alır. Bu noktada başvurulabilecek yollardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynanabilir ve bu oyunlar esnasında çocuğun iradesi serbest bırakılır. Ancak çocuğa bu oyunlar kapsamında yapmış olduğu şeyler sorulmalı ve neden başka türlü değil de öyle yaptığını açıklaması istenmelidir. Bu noktada hesap sorar ya da korkutur bir tarzdan ziyade, çocuğun fikrine önem veriyormuş ve ondan bir şey öğrenilmeye çalışılıyormuş gibi davranılması gerekir

  • Çocuklar ile oynanacak oyunların seçimi de iletişim becerilerinin güçlendirilmesi adına büyük önem taşır. İşbirliğine dayanan ve çocuğun kendi yaratıcılığını da devreye sokan oyunları tercih etmek, kendini ifade edebilmesini destekler.

  • Çocuklar ile oyun oynarken onlara tepeden bakan ve yönlendiren bir yaklaşımdan ziyade, onların yönlendirmelerine izin verilmesi gerekir. Çocuğun kendi fikrinin değerli olduğunu algılaması ve onu ifade ederek bir şeyleri değiştirebileceğini kavraması açısından bu yöntem de es geçilmemelidir.


Çocukların iletişim becerilerini geliştirmeye dair hangi oyunları oynayacağını bilmeyen ya da ne tür etkinliklere başvurabileceği hususunda kararsız kalan ebeveynler için Bardabas aktivite kutuları son derece faydalı. 0 ila 10 yaş arasındaki çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan çocuklar ile aktivite kutuları, onların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek olmasının yanı sıra iletişim becerilerinin daha keskin bir noktaya gelmesine yardımcı olur. Kolay bir üyelik sistemi ile dahil olunabilen bu Bardabas aktivite kutuları her ay yeni bir kutu içeriği ile birlikte üyelerin evlerine gönderilir. Bu sayede ebeveynlerin çocukları ile daha kaliteli zaman geçirmesi ve çeşitli yönlerden gelişmesi sağlanır.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page