top of page

Montessori ve Waldorf Eğitim YöntemleriOkul öncesi; bedensel, zihinsel ve hayal gücü olarak gelişimin önemli olduğu bir dönemdir. Bu dönemde kazanılması gereken sosyal beceriler; bireyin akademik, yaşıtları ile ilişkilerinde kendini kontrol etme, uyum ve atılganlık becerilerini içerir. Sosyal becerilerin en önemlilerinin, çocukların kişiler arası ilişkilerini destekleyen dil, gülümseme, göz kontağı ve dinleme gibi basit iletişim becerileri olduğu söylenebilir. Çocuğun; gruba girme, işbirliği, yardımlaşma gibi girişim ve işbirliği davranışlarına sahip olması gerekmektedir ve sosyal uyumunu sağlayan bu davranışlar, öğrenme ve becerilerinin geliştirmesi için de gereklidir. Bu açıklamalara göre sosyal becerilerin çocuğun hayatında büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Sosyal becerilerin gelişiminde etkin rol oynayan faktör ise okulöncesi eğitim kurumlarda uygulanan programlardır.

Bugün dünyada alternatif eğitim yaklaşımlarıyla ilgili pek çok uygulamadan söz etmek mümkündür. Kuşkusuz bunlardan en popülerleri arasında sayılan Montessori ve Waldorf Eğitim yöntemleridir.

Modern eğitim anlayışını benimseyen Montessori Eğitim Yöntemi; çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için fırsatlar tanır. Montessori’ ye göre doğa kanunlarını anlamak bilimin temelidir. Çocuklar doğanın düzenini, uyumunu ve güzelliğini anlamalı ve bundan mutluluk duymalıdır. Yapılan araştırmalarda Montessori Metodu’nun çocuklar üzerinde; hayat boyu öğrenme, anlama, etkili karar alma, özgüven, bağımsızlık, tahammül, soğukkanlılık, düşünerek konuşma, hoşgörü, açık fikirlilik ve sosyal işbirliği konularında pozitif katkıları vardır.

Çok boyutlu bir eğitim fırsatı sunan Waldorf Eğitim Yöntemi’nde çocuk eğlenerek öğrenmekte, bir taraftan yaratıcılık gelişimini desteklerken, diğer taraftan da kendine güven duygusu artırmaktadır.

Bu sistemde, çocukların elektronik araçlar kullanmaları istenmemektedir. Çocuklar tahta bloklar, ipek, yün, taşlar, çam kozalakları gibi doğal materyallerle etkinliklerini gerçekleştirir. Oyuncakların basit ve doğal olması çocuğun hayal gücünü daha aktif hale getirir ve böylece yaratıcı akıl için daha iyi bir zemin hazırlanmış olur. Bu metoda göre entellektüel bir içeriği çocuğa zorla öğretmek yerine, çocuk uyandırılmış ve geliştirilmiş yeteneklere ulaştırılmalıdır. Böylece çocuk, öğrenmenin kendini ve dünyayı keşfeden zevkli bir yolculuk haline geldiğini fark eder.

Doğumdan yedi yaşına kadar olan dönemde çocuk için her şey somuttur. Bu dönemde çocuklar hassas bir duyu organı gibi çevrelerindeki örnekleri izlerler ve taklit ederler. Bu nedenle çocuklar üzerinde etkili olan yetişkinlerin, onlar için birer model oluşturduklarının farkında olmaları gerekir. Bu yaşta çocuk, en iyi öğrenmeyi ‘taklitçi bir tavır” takınarak sağlar.

Bardabas kutularını hazırlarken her ay bir konu belirlenir. Çocukların gelişim düzeylerine uygun olmak şartıyla temelde Montessori ve Waldorf Eğitim Yöntemleri kullanılır. Amacımız çocuklarımıza konuyu kuru bir şekilde anlatmak veya basitçe kitaptan okumak yerine, yararlı olacağını inandığımız eğitim yöntemini kullanarak sanatsal sunum yoluyla çocuğunuzun gelişimini evde daha etkili desteklemek ve onu hayata hazırlamaktır. Bu nedenle bazen tek eğitim yöntemi bazen de bunların dışında olan diğer eğitim yöntemlerini de kutuda ki aktivitelerde görmeniz mümkündür. Unutmayın ki biz sadece kutuyu hazırlarız. Kutudan çıkan aktiviteleri birlikte yaptığınızda, çocuğunuzla hem kaliteli ve verimli zaman geçirirsiniz hem de onun sosyal becerilerini de desteklemiş olursunuz.


126 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page